Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Start

Klub Fotograficzny Start, Oddział PTTK "Beskid Śląski" zapraszają do udziału w konkursie.

Prace można nadsyłać do 31 stycznia 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin Konkursu Ratujmy Zabytki

 

Sejmik pod hasłem "100 Lat Opieki nad Zabytkami w Niepodległej Polsce" odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2A Końskie.

Program:

10:30 Przyjmowanie uczestników

11:00 Otwarcie Sejmiku

11:30 Część uroczysta

12:30 Przerwa kawowa

13:00 Część referatowa

15:00 Dyskusja

15:30 Zakończenie Sejmiku

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Końskich,

Muzeum Regionalne w Końskich

Komisja Opieki nad Zabytkami w Końskich  tel/fax +48 41 372 31 70

 

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK XIX kadencji,

wybrana w dniu 10 lutego 2018 roku przez Krajową Konferencję Opieki nad Zabytkami.

Oczekujemy na zatwierdzenie wybranej Komisji uchwałą Zarządu Głównego PTTK.


Andrzej Danowski Przewodniczący

Jerzy Kowalski Zastępca Przewodniczącego

Robert Starzyński Zastępca Przewodniczącego

Wojciech Pasek Sekretarz Komisji

Barbara Cichecka

Katarzyna Sikora

Barbara Stanek-Wróbel

Wanda Szpilewska

Ryszard Wilk

 

W dniu 10 lutego 2018 roku (w sobotę) o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Głównego PTTK na ul. Senatorskiej 11 w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Opieki nad Zabytkami. Protokół z konferencji: Pobierz
Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK serdecznie zaprasza wszystkie Oddziałowe Komisje Opieki nad Zabytkami PTTK, Muzea Regionalne PTTK, Regionalne Pracownie Krajoznawcze PTTK, Wojewódzkie Porozumienia Oddziałów PTTK do zgłaszania delegatów na Konferencję. Termin przyjmowania zgłoszeń delegatów upływa 15 stycznia 2018 roku.

Delegaci przyjeżdżają na własny koszt, lub jednostki delegującej. Regulamin Konferencji znajduje się w załączeniu.

Ponieważ oprócz wyborów składu nowej Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK i podsumowania dotychczasowej działalności wytyczane będą nowe kierunki działania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prosimy o delegowanie osób kreatywnych lub doświadczonych, które swoją obecnością mogłyby wzbogacić przyjmowany na naradzie program.

 

 

Uchwała5/XIX/2017

Regulamin

Zawiadomienie

Zgłoszenie

Rozdzielnik Mandatów

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Opieki nad Zabytkami w 2016 roku jest dostępne do pobrania pod adresem: SprawozdanieKOnZ_za2016