Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Start KOnZ ZG PTTK

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK XIX kadencji,

wybrana w dniu 10 lutego 2018 roku przez Krajową Konferencję Opieki nad Zabytkami.

Oczekujemy na zatwierdzenie wybranej Komisji uchwałą Zarządu Głównego PTTK.


Andrzej Danowski Przewodniczący

Jerzy Kowalski Zastępca Przewodniczącego

Robert Starzyński Zastępca Przewodniczącego

Wojciech Pasek Sekretarz Komisji

Barbara Cichecka

Katarzyna Sikora

Barbara Stanek-Wróbel

Wanda Szpilewska

Ryszard Wilk

 

W dniu 10 lutego 2018 roku (w sobotę) o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Głównego PTTK na ul. Senatorskiej 11 w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Opieki nad Zabytkami. Protokół z konferencji: Pobierz
Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK serdecznie zaprasza wszystkie Oddziałowe Komisje Opieki nad Zabytkami PTTK, Muzea Regionalne PTTK, Regionalne Pracownie Krajoznawcze PTTK, Wojewódzkie Porozumienia Oddziałów PTTK do zgłaszania delegatów na Konferencję. Termin przyjmowania zgłoszeń delegatów upływa 15 stycznia 2018 roku.

Delegaci przyjeżdżają na własny koszt, lub jednostki delegującej. Regulamin Konferencji znajduje się w załączeniu.

Ponieważ oprócz wyborów składu nowej Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK i podsumowania dotychczasowej działalności wytyczane będą nowe kierunki działania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, prosimy o delegowanie osób kreatywnych lub doświadczonych, które swoją obecnością mogłyby wzbogacić przyjmowany na naradzie program.

 

 

Uchwała5/XIX/2017

Regulamin

Zawiadomienie

Zgłoszenie

Rozdzielnik Mandatów

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Opieki nad Zabytkami w 2016 roku jest dostępne do pobrania pod adresem: SprawozdanieKOnZ_za2016

 
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK XVIII kadencji, wybrana w dniu 1 marca 2014 roku przez Krajową Konferencję Opieki nad Zabytkami PTTK, zatwierdzona uchwałą ZG PTTK nr 59/XVIII/2014 z 26 marca 2014 roku.

Więcej…

 
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w XVII kadencji.

Więcej…

 

Więcej…

 

Klub Fotograficzny Start, Oddział PTTK "Beskid Śląski" zapraszają do udziału w konkursie.

Prace można nadsyłać do 31 stycznia 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin Konkursu Ratujmy Zabytki

 
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Komisja Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK uprzejmie zaprasza osoby, delegowane przez Oddział i zajmujące się problematyką społecznej opieki nad zabytkami lub muzealnictwa PTTK, na Krajową Konferencję Opieki nad Zabytkami PTTK, która odbędzie się w siedzibie ZG PTTK w dniu 1 marca 2014 roku.

Więcej…

 

Krajowa Narada Aktywu Opieki nad Zabytkami odbyła się w Łodzi w dniach 6-7 marca 2010 roku w obiekcie Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK. W naradzie uczestniczyło 26 delegatów, co stanowiło 86% wszystkich zgłoszonych na naradę osób.

Więcej…

 

Komisja Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK mając na celu realizację celu statutowego PTTK, jakim jest działalność na rzecz opieki nad zabytkami postanowiła podjąć nowe konieczne działania w tym zakresie. W związku z tym informujemy, że przystąpiliśmy do zmian w "Regulaminie Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK", jak również programie szkolenia IOnZ. Zostaną one w najbliższym czasie przedłożone do zatwierdzenia przez ZG PTTK.

Więcej…

 
Więcej artykułów…