Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Start
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

System ochrony zabytków w Polsce reguluje obecnie ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014, poz. 1146). Zgodnie z definicją prawną, za zabytek uznaje się nieruchomo lub rzecz ruchom, ich cz lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Wyróżnikiem zabytku nie jest więc czas powstania ale jego indywidualna wartość (artystyczna, historyczna lub naukowa), która analizowana jest bez względu na jego stan zachowania.

Więcej…

 

Andrzej Danowski, Franciszek Midura „Rola i zadania Społecznego Opiekuna Zabytków".

 

Franciszek Midura „Zarys historii społecznej inwentaryzacji zabytków w Polsce".

 

Kontynuując cykl publikacji dotyczących zabytków militarnych i fortyfikacyjnych, chciałbym tym razem zaprezentować przewodnik pt. „Twierdza Grudziądz".

Twierdza Grudziądz

 

Cudze rzeczy dobrze wiedzieć –
swoje obowiązek.

Zygmunt Gloger

Więcej…