Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Start Artykuły

Mijające krajobrazy Polski - Zabytki techniki i przemysłu: czy mamy jeszcze co chronić?

Sesja Mijające krajobrazy Polski "Zabytki techniki i przemysłu: czy mamy jeszcze co chronić?"
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 66 sobota, 28 września 2019, godz. 11.

Wstęp wolny.

Mijające Krajobrazy Zabytki Techniki i Przemysłu 2019 Warszawa.PNG

Mijające Krajobrazy Zabytki Techniki i Przemysłu 2019 Warszawa.PDF

Łódzkie na szlaku - 100 lecie powstania Województwa Łódzkiego.

27 IX 2019r. w Centrum Fotografii Krajoznawczej w ŁODZI ul Wigury 12a odbędzie się konferencja "Łódzkie na szlaku
- 100-lecie powstania Województwa Łódzkiego". Rejestracja.

Łódzkie na szlaku - 100 lecie powstania Województwa Łódzkiego - zaproszenie

Łódzkie na szlaku - 100 lecie powstania Województwa Łódzkiego - program

 

Specjalnie dla osób i organizacji, dla których los warszawskich zabytków nie jest obojętny Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków we współpracy z PTTK i warszawskimi społecznymi opiekunami zabytków organizuje bezpłatny kurs, który umożliwi kandydatom na społecznych opiekunów zabytków zdobycie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Kurs rozpocznie się 9 października 2019 r. i potrwa do połowy grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia:

https://zabytki.um.warszawa.pl/content/kurs-dla-kandydat%C3%B3w-na-spo%C5%82ecznych-opiekun%C3%B3w-zabytk%C3%B3w

 

Sejmik pod hasłem "100 Lat Opieki nad Zabytkami w Niepodległej Polsce" odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2A Końskie.

Program:

10:30 Przyjmowanie uczestników

11:00 Otwarcie Sejmiku

11:30 Część uroczysta

12:30 Przerwa kawowa

13:00 Część referatowa

15:00 Dyskusja

15:30 Zakończenie Sejmiku

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Końskich,

Muzeum Regionalne w Końskich

Komisja Opieki nad Zabytkami w Końskich  tel/fax +48 41 372 31 70

 

Obowiązująca ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami wyraźnie oddziela te dwa często w Polsce mylone pojęcia. Ochrona zabytków jest bowiem domeną państwa i jego urzędów, natomiast opieka nad zabytkami to przede wszystkim obowiązek prawny właściciela, ale także moralne zobowiązanie społeczeństwa reprezentowanego przez społecznych opiekunów zabytków (indywidualnych, bądź zbiorowych). Ustawowi społeczni opiekunowie zabytków (SOZ) powoływani są przez Starostów na wniosek Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, którzy przed postawieniem takiego wniosku sprawdzają wiedzę merytoryczną i prawną kandydata. Strukturę ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce przedstawiają dwie poniższe ilustracje:

Więcej…

 

Kampania Społeczna

12 września 2015 roku w Elblągu została zainaugurowana ogólnopolska kampania społeczna Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod hasłem „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość".

SPOT RADIOWY SPOT TELEWIZYJNY

Więcej…