Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Start

Klub Fotograficzny "START" zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym "Ratujmy Zabytki" pod patronatem Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK oraz Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.

Konkurs jest powołany Uchwałą KFK ZG PTTK w ramach współpracy Komisji Fotografii Krajoznawczej z innymi komisjami PTTK. Proszę, aby członkowie KFK ZG PTTK oraz Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej i miłośnicy fotografowania rozpowszechnili konkurs i oczywiście czynnie w nim uczestniczyli. Wszystkie szczegóły w regulaminie.

Regulamin:  https://www.tkk-ondraszek.pl/konkursy/708-regulamin-konkursu-fotograficznego-pt-ratujmy-zabytki

 

Świętokrzyski Sejmik Krajoznawczy
poprzedzający Kongres Krajoznawstwa Polskiego „Łódź 2020”

pod honorowym patronatem

  • Prezesa Zarządu Głównego PTTK w Warszawie Jerzego Kapłona
  • Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach Anny Żak-Stobieckiej
  • Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego

pod hasłem:  Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.


Sejmik odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 r. w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich przy ul. Staszica 2A

Program: http://kkraj.pttk.pl/7kkp/19kon.pdf

 

Mijające krajobrazy Polski - Zabytki techniki i przemysłu: czy mamy jeszcze co chronić?

Sesja Mijające krajobrazy Polski "Zabytki techniki i przemysłu: czy mamy jeszcze co chronić?"
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 66 sobota, 28 września 2019, godz. 11.

Wstęp wolny.

Mijające Krajobrazy Zabytki Techniki i Przemysłu 2019 Warszawa.PNG

Mijające Krajobrazy Zabytki Techniki i Przemysłu 2019 Warszawa.PDF

Łódzkie na szlaku - 100 lecie powstania Województwa Łódzkiego.

27 IX 2019r. w Centrum Fotografii Krajoznawczej w ŁODZI ul Wigury 12a odbędzie się konferencja "Łódzkie na szlaku
- 100-lecie powstania Województwa Łódzkiego". Rejestracja.

Łódzkie na szlaku - 100 lecie powstania Województwa Łódzkiego - zaproszenie

Łódzkie na szlaku - 100 lecie powstania Województwa Łódzkiego - program

 

Specjalnie dla osób i organizacji, dla których los warszawskich zabytków nie jest obojętny Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków we współpracy z PTTK i warszawskimi społecznymi opiekunami zabytków organizuje bezpłatny kurs, który umożliwi kandydatom na społecznych opiekunów zabytków zdobycie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Kurs rozpocznie się 9 października 2019 r. i potrwa do połowy grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia:

https://zabytki.um.warszawa.pl/content/kurs-dla-kandydat%C3%B3w-na-spo%C5%82ecznych-opiekun%C3%B3w-zabytk%C3%B3w

 

Klub Fotograficzny Start, Oddział PTTK "Beskid Śląski" zapraszają do udziału w konkursie.

Prace można nadsyłać do 31 stycznia 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin Konkursu Ratujmy Zabytki