Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Start KOnZ ZG PTTK Informacje KOnZ Regulamin wymiany legitymacji Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

1. Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK postanawia w XVII kadencji władz PTTK dokonać weryfikacji kadry Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK oraz wymiany legitymacji, wraz ze zmianą ich numeracji.

2. Legitymacja Instruktora wymieniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego poprzez nadesłanie wypełnionej „Ankiety IOnZ” (załącznik nr 1). Ankieta musi zostać poświadczona przez macierzysty Oddział PTTK.

3. Wraz z ankietą należy przesłać, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez macierzysty oddział PTTK, kserokopię ważnej legitymacji lub oryginał legitymacji, która straciła ważność.

4. Akcja wymiany legitymacji zaczyna się z dniem 4 kwietnia 2011 roku a kończy z dniem 31 grudnia 2012 roku.

5. Nowa legitymacja oraz oryginał starej zostaną odesłane w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dostarczenia ankiety.

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.

7. Niniejszy Regulamin uchwalono na posiedzeniu Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w dniu 16 marca 2011 roku.

 

Załącznik:

1. Ankieta Instruktora Opieki nad Zabytkami - wymiana legitymacji (28 kB)