Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Start Artykuły

Sejmik pod hasłem "100 Lat Opieki nad Zabytkami w Niepodległej Polsce" odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2A Końskie.

Program:

10:30 Przyjmowanie uczestników

11:00 Otwarcie Sejmiku

11:30 Część uroczysta

12:30 Przerwa kawowa

13:00 Część referatowa

15:00 Dyskusja

15:30 Zakończenie Sejmiku

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Końskich,

Muzeum Regionalne w Końskich

Komisja Opieki nad Zabytkami w Końskich  tel/fax +48 41 372 31 70

 

Obowiązująca ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami wyraźnie oddziela te dwa często w Polsce mylone pojęcia. Ochrona zabytków jest bowiem domeną państwa i jego urzędów, natomiast opieka nad zabytkami to przede wszystkim obowiązek prawny właściciela, ale także moralne zobowiązanie społeczeństwa reprezentowanego przez społecznych opiekunów zabytków (indywidualnych, bądź zbiorowych). Ustawowi społeczni opiekunowie zabytków (SOZ) powoływani są przez Starostów na wniosek Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, którzy przed postawieniem takiego wniosku sprawdzają wiedzę merytoryczną i prawną kandydata. Strukturę ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce przedstawiają dwie poniższe ilustracje:

Więcej…

 

Kampania Społeczna

12 września 2015 roku w Elblągu została zainaugurowana ogólnopolska kampania społeczna Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod hasłem „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość".

SPOT RADIOWY SPOT TELEWIZYJNY

Więcej…

 

Franciszek Midura „Zarys historii społecznej inwentaryzacji zabytków w Polsce".

 

Andrzej Danowski, Franciszek Midura „Rola i zadania Społecznego Opiekuna Zabytków".